Ga één regel verder Geregistreerd copyright by A. Emmes, Utrecht 2001. Alleen deze tekst
 Ga naar de homepage.  Ga naar de algemene trefwoordelijst. Hele bladzijde

Ga één pijl terug POTJESLATIJN Alfabetische lijst van medische termen. Op www.bbzfnv.nl/medterm.html kan men ook medische termen vinden.
Ga één pijl verder Ga één pijl terug A
Abducensparese: Uitval van de 6e hersenzenuw, die de spier bedient die het oog naar buiten draait. Leidt vaak tot dubbelzien.   (Erv-1)
Accrediteren: vertrouwen hechten aan, of uitspreken over. De beroepsverenigingen van artsen moeten de nascholingscursussen voor hun leden accrediteren, anders tellen ze niet mee voor het vereiste aantal nascholingsuren dat onze wetgever voor het behoud van de artsentitel heeft bepaald.
Acetylcholine: Fosfatidylcholine is het hoofdbestanddeel van acetylcholine en zorgt o.a. voor het herstel van neuronen en voor de reparatie van myelineschedes. Acetylcholine zorgt voor het kortetermijngeheugen. Aangezien de productie en werking van dit acetylcholine door marihuana verstoord wordt, is het verstandig om bij jezelf na te gaan of de voordelen van marihuana-gebruik belangrijker zijn dan dit nadeel. Deze verstoring kan overigens deels voorkomen worden door het gebruik van lecithine.)
Additieven: toevoegingen. Zie ook voedingsadditieven.
ADL: Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen.
Adrenaline: één van de hormonen die de bijnierschors produceert. Het is eigenlijk het natuurlijke pep-middel dat het lichaam zelf aanmaakt. Onder invloed van angst, bijvoorbeeld voor gevaarlijke, of levensbedreigende situaties verhoogt de bijnierschors de productie ervan. Voor vechten en vluchten heeft de mens energie nodig. De adrenaline zet dan als het ware de reserve energie voorraad van het lichaam vrij en maakt het mogelijk om roofbouw op het lichaam te plegen. Daarom wordt het ook wel het STRESS-hormoon genoemd.
Ga één pijl verder Aflatoxine: een stof die in cacao en noten kan zitten; heeft mogelijk een slechte invloed op MS.
Agglutinatie: samenklontering, verkleving.  
Allergene stoffen: : stoffen die een allergie, overgevoeligheidsreactie, veroorzaken of activeren. Wat voor de ene mens een allergene stof is, hoeft dat voor een andere niet te zijn. Als je van aardbeien galbulten krijgt, dan bevatten aardbeiden voor jou een allergene stof. Een ander kan iets soortgelijks hebben met bijv. pinda's, koemelk, of tarwebrood. of... Er bestaan geen twee gelijke mensen of twee gelijke lichamen. Wel vallen er een globale indelingen te maken.
Ga één pijl verder ALS: Amyotrofische Lateraal Sclerose, aan MS verwante, vaak zeer agressieve ziekte. Het is een neuromusculaire aandoening, oftewel een zenuwspierziekte. Dat is een aandoening die leidt tot het onvoldoende of niet functioneren van de spieren, doordat de motorische zenuwcellen in het ruggenmerg afsterven. Hierdoor komen de signalen vanuit de hersenen niet meer aan bij de spieren. In 5 tot 10% van de gevallen is er sprake van een erfelijke vorm van A.L.S. A.L.S. is progressief van aard, hetgeen betekent dat iemand met deze ziekte steeds verder achteruit gaat. De ziekte veroorzaakt meestal geen pijn en tast het verstand niet aan. Ook blijven de zintuigen (gevoel, smaak, gezicht, reuk en gehoor) doorgaans intact, evenals de werking van darmen en blaas. De seksuele functies blijven lang behouden. Wel worden uiteindelijk alle spieren, behalve de hartspier, aangedaan. Het uitvallen van de longspieren is de fatale factor. Er is nog geen behandeling voor gevonden. Zie de website: www.valscherm.nl. boeken en Morrie. Mijn informatie.
Algehele malaise: diagnose voor een patiënt die zich helemaal afgebrand voelt, of waarvan vele lichaamfunctities totaal ontregeld zijn, of : totale ineenstorting van de gezondheid
Ga één pijl verder Amfetaminen zijn pepmiddelen die onder de verzamelnaam "Speed" ook in de drugsscene opduiken. Sommige vermageringsmiddelen die alleen op doktersrecept verkrijgbaar zijn bevatten amfetaminen. E-49
Anatomie: ontleding van het lichaam.
Anatomisch: betreffende het ontleden.
Angina pectoris: hartritmestoornissen. Zie (Erv-1).
Annatto: (E160b), een gele kleurstof die in kaas(-producten), vanillevla, jam en geleien, limonade en snoepjes zit. Wordt door veel mensen met MS slecht verdragen.
Anti-biotica betekent letterlijk: tegen dat wat leeft. Het zijn gifstoffen die door schimmels worden geproduceerd die o.a. bacterieën doden. Het lichaam kan deze nauwelijks opruimen en slaat ze veelal op in de bindweefsels. Ze vernietigen de darmflora, waardoor o.a. Candida een kans krijgt. Deze schimmel beschadigt de darmwand waardoor er stoffen in het bloed kunnen komen die er niet in horen. Dat kan dan weer o.a. tot vermoeidheids en uitputtingsklachten leiden.
Anti-conceptiepil: Er wordt op dit moment onderzoek gedaan naar de invloed van de pil op MS. Dat is omdat er nogal wat vrouwen met MS zijn die er zelf een relatie tussen zien. Van de Diane®-35 pil is inmiddels bekend dat die MS-symptomen kan verergeren.
Ga één pijl verder Anti-depressiva: middelen tegen depressiviteit. Hebben vaak veel bijwerkingen. Behoort tot de psychofarmaca
Antihistaminicum: een middel dat allergieën helpt onderdrukken.
Autonome, zelfstandig. De prikkels de niet door uitwendige prikkels worden veroorzaakt worden door het autonome zenuwstelsel opgevangen, ook wel vegetatieve zenuwstelsel genoemd. Zie Zelfgenezing.
Avonex: Interferon-beta 1a, merknaam van de firma Biogen BV.
Ga één pijl verder B
Benzodiazepines verzamelnaam voor kalmerende middelen zoals: Valium en Librium
Betaferon: merknaam voor Interferon-beta 1b van de firma Schering Nederland BV.   (Erv-1) , (Erv-26) en (E-39)
Bijwerking: Een van de algemeen gangbare sterk verhullende kreten binnen het medisch veld. Alle medicijnen en alle middelen hebben één integrale werking, die voor ieder mens verschillend kan zijn. Zodra men een medicijn of middel neemt, dan heeft men met alle facetten van zo'n middel te maken. Om alleen de ongewenste werking "bijwerking" te noemen verhult de verantwoordelijkheid voor de keuze van zo'n middel. Bijwerkingen kunnen optreden of niet. Op exact dezelfde manier, kan ook de wel gewenste werking optreden of niet. Door "werking" en "bijwerking" van elkaar te scheiden, vertroebelt men zijn eigen denken en visie op de keuzes die men maakt. Men kan de voor- en nadelen van een keuze niet scheiden. Alleen de voordelen willen accepteren is de houding van een verwend kind aannemen.
Bloedend tandvlees: kan een bijwerking zijn van Prednisol, zie E-61
Bloedgroepen:   Landsteiner ontdekte dat er vier bloedgroepen onderscheiden kunnen worden: A, B, AB en O, die nog verder onderscheiden worden door de Rhesusfactoren positief en negatief. Er bestaat een speciaal bloedgroependiëet.
Ga één pijl verder C
Cannabis: andere naam voor Hasj of Marihuana. Op dit moment wordt er medisch onderzoek gedaan naar de werkzame stoffen die erin zitten. Via een recept van de huisarts kunt U nu hasj via uw apotheek verkrijgen.
Causaal: oorzakelijk.
Cerebellum: Kleine Hersenen citaat
Cerebellaire stoornissen: Afwijkingen in de kleine hersenen, waardoor men als een dronkeman loopt, duizelig en ongecoördineerd is
Chronisch: niet tijdelijk; voortdurend
Cochenille (E120): , rode synthetische kleurstof die vaak in vruchtendranken en medicijnen zit. Er zijn nogal wat mensen met MS die deze stof slecht verdragen.
Coliacron net als Vasolastine en Enzybios een enzympreparaat dat soms bij enzymtherapie wordt gegeven. (Zie E-49)
Colloïdal Silver: oplossing van electrisch geladen minuscuul kleine zilverdeeltjes in gesteriliseerd water; wordt in sommige kringen beschouwd als een goede vervanging voor antibiotica.
Contra-indicatie: mag niet gegeven worden bij....
Copaxone middel van de firma Aventis Pharma BV., is (of was, het copolymeren onderzoek is 12-10-2001 vrij abrupt afgebroken.) een regulier middel: een Copolymeer-1, (Glatirameer Acetaat) 1 maal daags injecties onder de huid. Het is een ander middel naast Interferon-beta. Het middel kan een onbegrepen reactie veroorzaken. Daarnaast kan de injectieplaats rood worden, jeuken en opzwellen, of er kan daar een harde plek ontstaan.
Corpus Callosum: de verbindingskabel of brug tussen beide hersenhelften.
Ga één pijl verder Cortison: Prednisolon-achtig medicijn, bevat synthetische corticosteroïden, verwant met bijnier-schors-hormonen als adrenaline.    (Erv-1)
Curatief: genezend
CZS: Centrale ZenuwStelsel: de hersenen, het ruggenmerg en de oogzenuw worden het centrale zenuwstelsel genoemd. De rest van het zenuwstelsel wordt het perifere zenuwstelsel genoemd.
Ga één pijl verder D
Decubitus: gevolgen van doorliggen.
Defaecatie: zich ontlasten, (poepen).
Deficiëntie: defect, niet werkend, afwijking.
Demyelinisatie: ontmerging; proces waarbij de myeline uit de zenuwschedes verdwijnt. Bij MS vindt er demyelinisatie in het centrale zeunuwstelsel plaats. Bij HMSN, Heriditaire Motorische Sensorische Neuropathie, verdwijnt de myeline uit de zenuwschedes van het perifere zenuwstelsel.
Diagnose: constatering van een ziekte. Bij MS is het een gangbaar gebruik om nooit de eerste keer de diagnose vast te stellen. Er bestaan dan drie mogelijkheden: Geen MS (dat is dus geen diagnose); en twee diagnoses: Mogelijk MS en Waarschijnlijk MS. Als alle geijkte onderzoeken de eerste keer in de richting van MS-wijzen, dan zal de diagnose "Waarschijnlijk MS" gesteld worden, soms met de toevoeging "zeer", of "ga er maar van uit" erbij. Als alle onderzoeken de twee keer weer naar MS wijzen, dan zal waarschijnlijk de diagnose "zeker MS" worden gesteld, dat hangt van de neuroloog af. Zie ook positief en foute diagnose (E-49)
Ga één pijl verder Diane-35®, o.a. anticonceptie- en acnépil van de firma Schering, die MS kan verergeren. Wordt regelmatig aan hele jongen vrouwen al in de vroege pubertijd voorgschreven.
Dyslexie: Een niet goed samenwerken tussen de hersenhelften waardoor mensen grote moeite hebben met links en rechts, met lezen en met het goed spellen van woorden. Komt bij ca. 10% van de Nederlandse bevolking voor. Er is een website van de vereniging voor www.dyslectie.nl en zie ook boeken.
Ga één pijl verder E
Efidrine: gevaarlijke stof, kan hersenbloedingen veroorzaken, adrenaline-achtige stof uit de Ephedra-plant, wordt mee geadverteerd als alternatief middel tegen MS.
Ons advies: NIET GEBRUIKEN, tenzij het echt nodig is (er bijv. geen ander middel beschikbaar is) en u nauwlettend medisch in de gaten wordt gehouden. De afweging blijft dan: wat is erger, het middel of de kwaal?
Enzybios net als Vasolastine en Coliacron een enzympreparaat dat soms bij enzymtherapie wordt gegeven. Enzybios is een virusdoder.(Zie E-49)
Epidemie: heersende zieke; epidemiologisch: betreffende een epidemische ziekte.
Euforie: Overdreven vrolijkheid of blijheid. Wordt soms ook met "een beetje hyper" aangeduid door neurologen, als bijwerking van Prednisolon
Exacerbatie: verergering (exacerberen = verergeren); ook wel Relapse of Schub genoemd
Ga één pijl verder F
Faecie: ontlasting, poep.
Flavonoïde: natuurlijke stof die o.a. in druiven (met name rode) en vlierbes zit, die een interferonachtige werking schijnt te hebben. Deze stof schijnt virusremmend te zijn. Zie Druivensap (Erv-1).
Flexie: duur woord voor buiging.
Foute diagnose. Soms wordt bij MS eerst een foute diagnose gesteld. Dat kwam vroeger vaker voor dan sinds de RMI-scan. (E-49)
Fybromyalgie: ook wel vliegende reuma genoemd. Dit is een ziekte die vaak tot met MS vergelijkbare vermoeidheidsverschijnselen leidt.
Ga één pijl verder G
Gammaglobuline: globuline is een vrij stroperige stof in het bloed. Gammaglobuline wordt soms geïnjecteerd om de weerstand van een mens tegen bijvoorbeeld hepatitis te vergroten. Wordt soms ook bij MS gegeven in de hoop dat het werkt.  (Erv-1)
Geelzucht: verzamelnaam voor hepatitis.
Gewoon: Zodra een arts stellend zegt: "Dat is gewoon ..." wil dat meestal zeggen dat hij het over iets heeft waar hij nog nooit echt naar heeft gekeken.
Ga één pijl verder H
Hasj: zie Cannabis
Hepatitis: leverontsteking. Meestal veroorzaakt door virussen die dan met A of B worden aangeduid. Leverafwijkingen kleuren de mens vaak groenig geel. Daar dankt de ziekte zijn volksnaam "geelzucht" aan. In veel, nu alternatief genoemde, stromingen is de lever verbonden met woede afgunst en wrok aan de ene kant en vriendelijkheid aan de andere kant. Nog terug te vinden in "groen zien van jaloesie/afgunst" en "(n)iets op je lever hebben." Volgens dr. Maas kan MS veroorzaakt worden door een niet goed werkende lever (zie artikel).
HMSN: Heriditaire Motorische Sensorische Neuropathie, bij deze ziekte verdwijnt de myeline uit de zenuwschedes van het perifere zenuwstelsel.
Hydrocortison: bijnierschorshormoon dat ervoor zorgt dat het lichaam tegen het teveel aan adrenaline wordt beschermd. Een teveel van deze stof kan schadelijk zijn voor de hersencellen.
Hyperreflexie: te sterke reflex.    (Erv-1)
Ga één pijl verder Hypoglycaemie: verschijnsel waarbij er een plotselinge daling van de bloedsuikerspiegel optreedt. Wanneer men (veel) suiker eet dan gaat de alvleesklier insuline produceren die het bloedsuikergehalte in het bloed verlaagt. Die productie stopt niet direct wanneer de bloedsuikerspiegel weer normaal is, waardoor die dan daarna te laag wordt. Met een te lage bloedsuikerspiegel voelt men zich futloos en moe en als die erg laag wordt kan men zelfs het bewustzijn verliezen.
Hyperthreoidie: een verhoogde schildklierfunctie (zie Erv-32).
Ga één pijl verder I
Immuun of immunologisch systeem is het weerstandssysteem van de mens dat hem beschermt tegen invloeden van buitenaf.
Immuun-reactie: soort oorlog: het lichaam gaat de strijd aan met een vreemde indringer. Vaak is het een dure manier om uit te drukken dat iemand ziek wordt. Auto-immuun-reactie: het lichaam voert een burgeroorlog, het gaat één of meer van zijn eigen stoffen aanvallen. Immuun-biologische-reactie: zinloze duurdoenerij, want iedere immuunreactie is een biologisch verschijnsel.
Incontinentie: het niet kunnen vasthouden van urine of faecie
Inflammatie: ontsteking
Interferon-beta: een vrij nieuw middel dat een MS-verloop in sommige gevallen iets lijkt te kunnen vertragen. Recent zijn er aanwijzingen dat mensen op en duur resistent worden. Er zijn verschillende betaferonen genaamd 1a en 1b. In in Nederland zijn 3 merken verkrijgbaar: Avonex (1a), Betaferon (1b) en Rebif (1a). Klachten die het middel kan veroorzaken: griepachtige verschijnselen, hoofdpijn, spierpijn, rillingen, pijn bij het injecteren.    (Erv-1) , (Erv-26) en (E-39)
Intolerantie: het niet kunnen verdragen van...
Ga één pijl verder J
Ga één pijl verder K
Kyfose: Afwijking aan de ruggegraat waarbij de wervels in voor- en achterwaardse richting niet goed boven elkaar staan.
Ga één pijl verder L
Lateraal: duur woord voor zijwaards. lateraal flexie: zijwaardse buiging. bilateraal: tweezijdig.
Liquor: vocht dat de hersenen en het ruggenmerg voedt en beschermt.
Logopedie: paramedisch specialisme dat zich bezighoudt met spraak- en slikproblemen.
Lordose: Afwijking aan de ruggegraat waarbij de wervels in voor- en achterwaardse richting niet goed boven elkaar staan.
Lumbaalpunctie: ruggenprik, waarbij ruggenmergvocht wordt afgetapt ter hoogte van de lendenwervels. (E-42)
Lyme, ziekte van: Een beet van een teek, die besmet is met de ziekte van Lyme, kan vervelende gevolgen hebben: als de teek niet op tijd wordt verwijderd en/of de wond niet op tijd wordt behandeld, kan zo'n beet zelfs leiden tot MS-achtige verschijnselen.
De vraag rijst regelmatig of niet alle MS door tekenbeten wordt veroorzaakt. Zie ook informatie
Ga één pijl verder Lympfesysteem of stelsel: afvoersysteem waarmee het lichaam de celafvalstoffen afvoert. Omdat dit systeem in tegenstelling tot het bloed geen eigen pomp heeft, zijn spierbewegingen nodig voor het goed functioneren ervan. Zeker bij verlammingen verdient dit systeem extra aandacht. Het niet optimaal functioneren en overbelasting van dit systeem kan vermoeidheidsklachten verooorzaken.
Ga één pijl verder M
Maligne: Kwaadaardig, slecht gezind.
Manisch-depressief : Met manisch-depressief wordt een patroon aangeduid waarbij de mens de ene keer overdreven vrolijk en de andere keer overdreven down is. Wat er normaal en wat er overdreven is, valt uiteraard niet te zeggen. Want alle mensen bewegen in hun emoties, de ene wat duidelijker dan de andere.
Marihuana: zie Cannabis
ME Myalgische Encephalomyelitis geeft net als MS vaak zware vermoeidheidsklachten en MS-achtige verschijnseleen. In tegenstelling tot MS heeft ME de naam te kunnen herstellen, zij het dat ook ME chronisch heet, omdat het jaren kan duren. Er zijn vele ervaringsboeken over geschreven, deze leveren vaak herkenning op.
Ga één pijl verder Medicijnen zijn niet ongevaarlijk. Ze vallen daarom onder een speciale wet. Die kan het gevaar echter niet voorkomen dat schuilt in een foute keuze, of fout gebruik. Bovendien kan die wet persoonlijke allergieën en combinaties van verschillende medicijnen niet regelen.
Dagelijks worden 600.000 recepten voor medicijnen uitgeschreven.
Bij 55.000 daarvan gaat wat mis (bij meer dan 9% dus).
Elk van de 1600 apothekers in ons land redt gemiddeld één mensenleven per maand. (Bron: Metro, 25 juli 2001.) Alertheid wordt op dit gebied dus van iedereen gevraagd. Zie ook argos-radio-tekst  en meer informatie
Medicijnproeven en Medische Wetgeving: zie de bladzijde over rechten.
Melanoom: gezwel.
Methylprednisolon, een corticosteroïde en dus een soort pepmiddel (ook wel solumedrol genoemd).    (Erv-1)
Mictie: het plassen of urineren.
Mitoxantrone: behoort tot de cytostatica, wordt soms in zeer vergevorderd stadium van MS gegeven bij de secondair progresieve vorm. De "behandeling" kan slechts een beperkte periode worden gegeven vanwege de schadelijke werking voor het hart.
Ga één pijl verder Mononucleosis: Een of andere ziekte die mensen mogelijk gevoeliger maakt om later MS te ontwikkelen. Als u er meer van weet: mail het ons a.u.b. : Mijn informatie.
MRI: afkorting van Magnetic Resonance Imaging. Regulier onderzoek waarbij men wordt bloot gesteld aan een magnetisch stralingsveld dat vele duizenden malen sterker is dan dat van de aarde.
MRI-apparaat indianen-verhalen over -
Multifactorieel: meer oorzaken hebbende.
Multiple Sclerose: Multiple betekent: veelvuldige. Sclerose betekent: verharding. Multiple Sclerose wil zeggen dat de flexible isolerende eiwitstoffen (myeline) uit de zenuwschedes door verhard littekenweefsel worden vervangen.
Musculair: de spieren betreffende.
Musculus: potjeslatijn voor spier.
Myeline: flexible isolerende eiwitstoffen die in de zenuwschedes zit. De stof die bij o.a. MS uit de zenuwschedes in het CZS verdwijnt waardoor de prikkelgeleiding door de zenuwen verstoord raakt.
Ga één pijl verder N
Neuritis: zenuwontsteking. zie ook: retrobulbaris
Neuro- met betrekking tot de zenuw(en)
Neuro-stimulator een apparaatje (soort pace-maker) dat de een specifieke zenuw stimuleert, of de prikkel van een niet werkende zenuw vervangt.
Novatrone merknaam van de firma Wyeth BV. Zie mitoxantrone.
Ga één pijl verder O
Optica, neuritis: oogzenuwontsteking (Erv-32)
Onbegrepen reactie: wordt soms als bijwerking van een middel genoemd. Soms kan dat een eufemisme zijn voor een algehele malaise.
Onderzoek. Een medisch onderzoek-zelf draagt niet bij aan het herstel, het wordt soms nodig geacht om een behandelstrategie te kiezen. Sommige onderzoeken kunnen erg belastend zijn voor de mens. Ieder mens heeft het recht een onderzoek, zelfs ongemotiveerd, te weigeren. Als de diagnose al is gesteld, dan is het de vraag of verder onderzoek niet meer ter bevrediging van de nieuwsgierigheid der wetenschappers is dan dat het belang van de patiënt ermee wordt gediend (E-42). Wetenschappelijk onderzoek dient in de eerste plaats de wetenschap, en zeker niet direct de proefpersoon. Op grond van ervaringen uit het verleden zijn er speciale wetten gemaakt om de schadelijke gevolgen van medisch wetenschappelijk onderzoek aan banden te leggen (zie de rechten).
Oraal: via de mond
Ortho: potjeslatijn voor "juist"
Ga één pijl verder P
Palliatief: pijnbestrijdend
Paraestesieën: gevoelstoornissen
Pathologisch: ziek.
Pfeiffer, de ziekte van: Ook wel de Kissing Desease genoemd, het is een ziekte van het lympfesysteem, die met veel vermoeidheidsklachten en opgezwollen lympfeklieren gepaard gaat. Ongeveer 40 % van de mensen die MS krijgen hebben in hun jeugd de ziekte van Pfeiffer gehad. Zo is dit één van de ziekten waarvan men een vermoeden heeft dat ze de ontwikkeling van MS mede kan veroorzaken.
Ga één pijl verder Placebo: ander woord voor nepmiddel. Bij statistisch medicijnonderzoek krijgt de helft van de mensen het te onderzoeken medicijn en de andere helft krijgt een placebo, een nepmiddel.
Het idee er achter is dat wanneer je iemand suggereert dat hij een werkzaam medicijn krijgt dat het idee alleen al hem helpt om te herstellen. Om de kosten van een medicijn te rechtvaardigen moet het dus beter werken dan een nepmiddel. Placebo-effect is een duur woord voor Suggestie. Ik heb de wat denigrerende uitspraak: "Dat is gewoon suggestie" nooit begrepen. Dat "gewoon" verhult volgens mij een van de grootste wonderen en mysteries van het leven zelf.
Plaques: ontstekingshaarden die de littekens veroorzaken die op de scan te zien zijn als witte spikkels of vlekken.
Ga één pijl verder Polio: afkorting van Poliomyelitis, ook wel kinderverlamming genoemd, wordt veroorzaakt door een virus, dat in tegenstelling tot het vermeende virus dat MS zou veroorzaken, wel is gevonden. Er bestaat een vacin tegen. De "P" uit de bekende DTP-prik die bijna alle kinderen krijgen, staat voor Polio. De naam kinderverlamming is misleidend want deze ziekte kan ook volwassenen treffen. Toen het nog veel voorkwam waren de meeste volwassenen er echter al op een natuurlijk manier resistent tegen geworden.
Positief: als medici onderzoek doen dan stellen ze zich de vraag: "Is de patiënt ziek?" Zo ja, dan noemen ze de uitslag: "positief". Dat is verwarrend. Het heeft dus niks met leuk of goed te maken. "De diagnose is positief" is een andere manier om te zeggen: "Ik heb geconstateerd dat u ziek bent." Zie ook diagnose.
Postvaccinale encephalitis: hersenvlies ontsteking die na een inenting is ontstaan.
Ga één pijl verder Prednisolon, meestal bedoelt men dan Methylprednisolon, een corticosteroïde en dus een soort pepmiddel. Het staat bekend om zijn vele bijwerkingen. Het wordt gegeven in de hoop dat de zwelling in de zenuwen zal verminderen. Vaak doet echter rust dat ook. Inmiddels schijnt er bewezen te zijn dat dit paardenmiddel na tien jaar geen enkel significant verschil laat zien op een gemiddeld MS-ziekteverloop. (Terwijl de " bijwerkingen" wellicht wel nog veel langer door werken.) Volgens dr. Maas (dieet en artikel) is het veel goedkopere en veel minder schadelijke Triludan® daarvoor veel beter geschikt.    (Erv-1) , (Erv-26); ( Erv-32), (E-39) , (E-42) ; (E-61) en ( E_70)  
De "bijwerkingen" van prednison kunnen ingrijpend en langdurig zijn. Het is nog maar de vraag of alle "bijwerkingen" al bekend zijn. Bot-ontkalking, een beetje "hyper" of eufoor worden" tot slapeloosheid, een bol gezicht krijgen zijn erkend. Daarnaast hebben verschillende mensen me ook nog andere genoemd zoals 40 kg aangekomen, bloedend tandvlees, een verstoorde hormoonbalans en immuunsysteem. Er zijn ook mensen die zich door prednison vervreemd voelden van zichzelf tot volgens zeggen, psychotisch aantoe. U kunt uw bijwerkingen hier mailen.
Primair: vanaf het begin, op de eerste plaats.
Progressief: Medici hebben een vreemde manier van kijken. Ze kijken vanuit de ziekte, als die verder gaat of erger wordt dan noemen ze het: progressief.
Primair-Progressief-MS (PP MS): vorm van MS waarbij men van meetaf aan achteruit gaat.
Ga één pijl verder Psoas: Een hele belangrijke spiergroep die de onderste borstwervels en de lendenwervels met o.a. de bovendijbeenspieren verbindt. Een goed werkende psoas voorkomt lage rugklachten, bekken- en nierproblemen en platvoeten. Het is de spiergroep die o.a. de S-I-gewricht bij het heiligbeen in evenwicht houdt. Bovendien is de psoas via reflexen met het middenrif verbonden, en beïnvloedt zo indirect de ademhaling.
Psychofarmaca: middelen die de emoties en de menselijke beleving beïnvloeden, met alle gevolgen vandien. (zie ook Psychotherapieën)
Punctie: Prik waarbij iets uit het lichaam verwijderd wordt.
PZS: Perifere Zenuw-Stelsel. Perifeer wil zeggen aan de rand, niet centraal. Het zenuwstelsel wordt ingedeeld in verschillende groepen, o.a. centraal en perifeer dus.
Ga één pijl verder Q
Ga één pijl verder R
Rebif: interferon-beta 1a, merknaam van de firma Serono BV.
Recidiverend: aanhoudend, blijvend of terugkomend
Recuperatie: herstelperiode
Relapse: terugval, verergering
Relapsing-Remitting
: vorm (van MS) die met aanvallen en herstel gepaard gaat.
Remissie : afname, vermindering.
Resistent; bestand tegen, beschermd tegen, of ongevoelig voor. Resistentie is een ander woord voor weerstand.
Retrobulbaris, neuritis : acute ontsteking van de oogzenuw. ( Erv-32)
Ritalin: (methylfenidaat) is een stimulerend middel dat vooral door kinderen met ADHD wordt gebruikt en bij hen positieve effecten heeft op het gedrag en cognitief functioneren. Ik weet ondertussen al zo veel van (alternatieve) voeding dat ik denk dat heel veel van deze kinderen dit middel helemaal niet nodig hebben, maar wel een goed dieet (zonder kleurstoffen e.d., zonder suiker en met maar heel weinig zwavel). Een Amerikaanse die haar overactieve kind eerst Ritalin gaf, maar daarna op zo’n dieet had gezet, zag haar kind veranderen in een vrolijk kind dat helemaal niet lastig meer was. Voeding is volgens mij ontzettend belangrijk, voor iedereen, maar vooral voor mensen met gezondheids- of psychische problemen. Een dieet kan vaak heel veel narigheid voorkomen. (Met dank aan Lidia, die deze bijdrage heeft verzorgd.)
Ga één pijl verder S
Schub: periode waarin de MS actief is en de symptomen verergeren. Ook wel relapse of exacerbatie genoemd.
Sclerose: verharding.
Scoliose: Afwijking aan de ruggegraat waarbij de wervels in zijwaardse (lateraal) richting niet recht boven elkaar staan. Je hoofd zit dan niet recht boven je stuitje. Komt meestal voor in combinatie met een kyfose en/of een lordose.
Second Opinion: letterlijk: tweede mening. Het wil meestal zeggen dat men het oordeel van een andere specialist vraagt, voordat men voor een bepaalde behandeling kiest. Vaak vergoedt het ziekenfonds deze second opinion nadat er toestemming voor is gevraagd. De huisarts kan u hierin raden en hierbij helpen. Zie ook: LIP
Secondair: op de tweede plaats, in tweede instantie.
Secondair-Progressieve MS (SP MS): Vorm van MS waarbij men pas in tweede instantie achteruit gaat.
Selectieve dissonantie reductie wil zeggen dat men men zijn ogen en oren onbewust sluit voor alles wat niet harmonieert met zijn al gevormde ideeën, meningen of belangen, en als men het toevallig toch hoort of ziet, het niet gelooft, of snel de andere kant op kijkt.
Ga één pijl verder Sensibiliteit: gevoel, gevoeligheid, of bijvoorbeeld: prikkelbaarheid van een zenuw.
Serum: wat er overblijft nadat het bloed is gezeefd.
Solumedrol productnaam voor een van de vormen van methyl prednison/ prednisolon
Spasme: onwillekeurige spiersamentrekkening. Zie Klachtenlijst en E-39-oefeningen.
STRESS: afkorting van Situations That Release Emergency Signals for Survival, m.a.w.: situaties die noodsignalen vrijzetten om te kunnen overleven. Stress is dus eigenlijk een ander woord voor acute doodsangst, of om aan te geven dat het lichaam meer adrenaline bevat of produceert dan gezond is, zodat men roofbouw op zichzelf kan plegen en zijn gezondheid kan ondermijnen om te kunnen overleven. In uiterste nood zal het lichaam (de mens) ziek altijd boven doodgaan prefereren. Als men chronisch aan stress leidt wil dat zeggen dat men of in een levensgevaarlijke situatie zit, of dat de situatie vraagt (of dat men er zelf voor kiest) zichzelf te overbelasten. Of dat men situaties per abuis (onbewust) als levensbedreigend inschat, omdat men zich niet veilig voelt. Chronische Stress kan alleen door een herevaluatie en in relatie met de omgeving worden opgelost. Het is o.a.een inherent gevolg van het stelselmatig opvoeren van (werk)druk.
Ga één pijl verder Subcutaan: onder de huid
Symetrel: regulier medicijn, tegen spasmen. Wordt vaak bij MS gegeven tegen vermoeidheid.
Ga één pijl verder T
Terfenadine, werkzame stof in o.a. Triludan®, volgens dokter Maas een medicijn dat MS kan afremmen.
Tesla, eenheid waarin een magnetisch veld wordt uitgedrukt: 1 tesla is ca. 70.000 keer zo sterk als het magneetveld van de aarde.
Theobromine is een lichaamsvreemde stof die in sommige voedings en genotmiddelen zit. Volgens dr. Maas is dit één van de mogelijke stoffen die MS-symptomen kunnen veroorzaken door een afwijking in het P450 lever-enzym-systeem.
Thymus, ook wel Zwezerik genoemd: een hormoonklier die onder het borstbeen zit.
Tonus: spanningsniveau van weefsel, bijv. een spier
Torsie: draaiing. getordeerd: verdraaid.
Toxisch: giftig. Toxine is een duur woord voor gif. Toxische bijwerkingen: wil zeggen dat het betreffende medicijn u ook vergiftigt. Dan is het de afweging: wat is erger, het middel of de kwaal?
Ga één pijl verder Triludan®, regulier medicijn, met de werkzame stof 60 mg terfenadine, bevat naast 60 mg Terfenadine (Triudan Forte® bevat 120 mg) ook maïszetmeel, lactose, gelatine, natriumbicarbonaat en magnesiumsteat (glutenvrij). Het is een antihistaminicum, een middel dat gegeven wordt ter onderdrukking van een bepaalde allergie. Uitsluitend op recept verkrijgbaar. Met name dr. Maas schrijft er een goede werking aan toe bij MS. Haar advies: zodra de MS actief wordt onmiddellijk twee tabletten nemen en daarna nog enige dagen 1 of 2 tabletten per dag. Dit middel is volgens haar bij MS een betere keuze dan Prednisolon.
Trombose: gevaarlijke kwaal waarbij een stolsel in het bloed komt en een bloedvat verstopt, waardoor er een stukje van het lichaam te weinig zuurstof krijgt, en dus verstikt. Afhankelijk van waar het stolsel terecht komt kan trombose zelfs doelijk zijn. Er zullen altijd z.g. bloedverdunners worden. gegeven Als het stolsel een bloedvat in het hart verstopt wordt dat een hartinfarct genoemd. Kan o.a. voorkomen na een wond, bij inwendig letsel, of als gevolg van dichtgeslibte aderen. (Erv-1)
Ga één pijl verder U
Urine: plas, uitscheidingsproduct van de nieren.
Ga één pijl verder V
Vasolastine net als Enzybios en Coliacroneen enzympreparaat dat soms bij enzymtherapie wordt gegeven. Vasolastine is het geneesmiddel dat ook wordt gebruikt bij hart- en vaatziekten. 80% goede resultaten! (Zie E-49)
Vegetatief: plantaardig of onbewust.
Vegetatieve Zenuwstelsel: ook wel autonome zenuwstelsel genoemd, regelt alle onbewuste, niet van buitenkomende, prikkels. Zie ook Zelfgenezing
Viraal: door een virus veroorzaakt.
Virus: naam voor een zeer kleine ziekte verwekker. In tegenstelling tot een bacterie die als een min of meer zelfstandig levend iets kan worden gezien, is een virus niet veel meer dan een DNA keten, die 'gastcellen' laat ontaarden. Daarom zijn virussen nauwelijks op te sporen. Meestal leidt men aan de anti-stoffen in het bloed af dat er kennelijk een virus in het lichaam zit. Daar komt ook die vreemd klinkende diagnose: SERO-positief vandaan. Dat wil zeggen dat het antwoord op de vraag of het bloed antistoffen tegen het H.I.Virus bevat "ja" is.
Er zijn theorieën dat MS veroorzaakt zou worden door een langzaam werkend virus, of de ontaarding of mutatie van een eerder opgelopen virus (bijv. dat van Pfeiffer), of mazelen, de z.g. slow virus therorie. (Zie ook ontwikkelings factoren.)
Ga één pijl verder Visus: het zien.
Vitaal: "vita" betekent: leven.
Vitamine: samentrekking van "vita" en "amine" (eiwit). Stoffen die van vitaal belang zijn om gezond te blijven. Wanneer men 'goed' eet krijgt men deze stoffen voldoende binnen.
Voedingsadditieven: toevoegingen bij of aan de voeding. Dat kunnen zowel vitamine- en/of mineralen zijn als de, voor de voedingswaarde totaal overbodige, geur- kleur- en smaakstoffen of conserveringsmiddelen in de voedingsproducten.
Voedselallergie, acute allergische reactie die kort na het eten van bepaalde voedingsmiddelen optreedt.
Voedselintolerantie: sluipende ondermijning van de gezondheid veroorzaakt door het langzaam ontwikkelen van antistoffen tegen lichaamseigen stoffen, tengevolge van door het eten van bepaalde voedingsstoffen. Zie artikel dr. Maas en Bloedgroependiëet.
Ga één pijl verder Voedselsupplementen: preparaten die aanvullende voedingsstoffen bevatten zoals vitaminen, mineralen, sporenelementen, eiwitten, essentiële vetzuren of andere stoffen die het lichaam nodig heeft om te kunnen functioneren en die in een gezonde voeding van nature aanwezig zijn. Ze zijn vrij verkrijgbaar en vallen niet onder de medische wetgeving, maar onder de warenwet, ondanks dat ze er vaak wel als medicijnen uitzien - meestal in pil- of capsulevorm of als bruistablet. Er is geen enkele standaard voor hoeveel waardevolle stoffen er in zo'n product horen te zitten. Het hoort echter wel op de verpakking te staan (of op de niet verplichte bijsluiter, deze zit er vaak wel bij, om het product meer op een medicijn dan bijv. een worteltje te laten lijken en zo de hoge prijs wat te rechtvaardigen). Door onze uitputtende voedselproductie methoden raakt de voedingswaarde van ons voedsel uitgehold, onze bodem is arm aan o.a. selenium en zink.
Ga één pijl verder W
WGBO: Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst. Wet die de patiëntenrechten regelt.
WMO: sinds 1 december 1999 bestaat de Wet Medisch Onderzoek met mensen WMO, stelt o.a. eisen voor de verzekering van proefpersonen die met medicijnonderzoek meedoen.
Ga één pijl verder X
Xenobiotica: ander woord voor een lichaamsvreemde (levende) stoffen, stoffen die van buiten het lichaam komen en er van nature niet in voorkomen. Deze kunnen via het spijsverteringskanaal, de longen, de huid, het slijmvlies of injecties in het bloed terechtkomen. Bijvoorbeeld theobromine wordt gerekend tot de lichaamsvreemde stoffen.
Ga één pijl verder Y
Ga één pijl verder Z
Zenuw:
Zenuwstelsel. Het zenuwstelsel is het communicatie-orgaan van het lichaam, zowel het bewuste als het on- en onderbewuste.
Het wordt ingedeeld met verschillende namen, o.a. centrale (CZS), o.a. hersenen en ruggemerg, en het perifere zenuwstelsel (PZS), de zenuwen in de rest van het lichaam.
Het autonome of vegetatieve zenuwstelsel regelt alle prikkels die zich normaal gesproken aan onze wil onttrekken.
Ga één pijl verder Ziekenfonds: Ondemocratische bevoogdende instantie die in strijd is met onze grondwet - die zegt: "de vrijheid van levensbeschouwing te zullen waarborgen" en hoe men met het leven, gezondheid, ziekte en dood wenst om te gaan is een zuiver levensbeschouwelijke kwestie.
De ene keer wordt iets wel vergoed, dan moet u weer een deel van de kosten zelf betalen, dan wordt er weer iets uitgekieperd. Deze verzekering biedt geen enkele andere zekerheid dan dat u uw eigen keuze vrijheid financieel niet meer in eigen handen heeft en er namens u heel veel geld wordt uitgegeven of verspilt, en dat u nooit zult horen hoeveel er eigenlijk in uw naam is betaald, als uw neuroloog ieder jaar voor u een extra consult zou declareren en die werkdag een snipperdag zou nemen, dan zou waarschijnlijk niemand daar ooit achter kunnen komen. Want de hele geldstroom is oncontroleerbaar gemaakt. Overal waar men op rekening koopt moet men tekenen voor geleverde waar, behalve bij het ziekenfonds. Ik ben er een groot voorstander van het ziekenfonds te vervangen door een PersoonsGebonden Budget.
Zie ook: Ziekefondswet;   kanttekeningen; interview; column-11 en Oplossing?   
Ga één pijl verder