Ga één regel verder Geregistreerd copyright by A. Emmes, Utrecht 2001. Alleen deze tekst
 Ga naar de homepage.  Ga naar de algemene trefwoordelijst. Hele bladzijde of verander alleen het gele menu

Ga één pijl terug GENETISCH GEMANIPULEERDE / GEMODIFICEERDE VOEDING

Op dit ogenblik knutselt de bio-industrie aan erfelijk materiaal, via miljarden investeringen in diverse projecten. Naar schatting zit er al in 70 % van de producten die nu in de supermarkten in Nederland liggen, een spoortje genetisch gemanipuleerde soja of maïs.
In Canada wordt al gen-tech zalm in zee geteeld.

Wat dat voor invloed op ons eigen genetisch materiaal heeft en wat daarvan de gevolgen zullen zijn voor onze kinderen en achterkleinkinderen, kan helemaal niemand met zekerheid zeggen.
Het medicijn DES, dat niet via genetische manipulatie was gemaakt, bleek pas jaren later erfelijke gevolgen te hebben. Nu blijken die zelfs in de derde generatie door te werken, en over een tijdje zal komt de vierde generatie eraan. Erfelijk materiaal veranderen wil zeggen de toekomst van het leven-zelf veranderen.
Hoe geruststellend de politici of wetenschappers ook mogen klinken, niemand kan alle mogelijke gevolgen hiervan overzien.
Eco-systemen lijken door een grotere intelligentie te worden bestuurd, dan de mens is gegeven. De kans dat wij dat zouden kunnen verbeteren lijkt minimaal.
Omdat een aantal genetisch gemanipuleerde gewassen in de openlucht staan, wisselen ze erfelijke eigenschappen uit met de omgeving. Deze ontwikkeling door uitwisseling van onzichtbaar kleine deeltjes is niet eenvoudig waar te nemen, dus niet, of praktisch onbetaalbaar, te controleren en dat kan nooit meer worden teruggedraaid.

Persoonlijk doet mij dit denken aan het sprookje van de tovenaarsleerling.

Vele religies zijn via hun mystiek gericht op bewustwording en bewustzijn, het "Ken Uzelve" uit de bijbel.
Bijna alle religies beschouwen onwetendheid (angst, onwaarheden, diefstal en wantrouwen komen daarbij voort uit ontwetendheid) als bron van alle kwaad en dus ook als de oorzaak van ziekte. Sommige religies beschouwen bewustzijn dat zichzelf niet kent als schadelijk voor bewustzijn dat zichzelf wel wil kennen.

Het zal duidelijk zijn dat geknutsel aan genetisch, erfelijk materiaal, bijvoorbeeld wanneer een stukje schaap aan het genetisch materiaal van een tomaat wordt toegevoegd of omgekeerd, waarschijnlijk geen bewustzijn zal creëren dat zichzelf al kent.

Het kan zijn dat deze ontwikkeling onschadelijk zal blijken te zijn, waarschijnlijk lijkt me dat niet. Persoonlijk zou ik liever geen enkel risico hiermee nemen.
Ik neem aan het al niet meer mogelijk is om er zelf voor te zorgen dat je geen eigen lichaamsstoffen vervangt door stoffen uit genetisch geknutseld voedsel.
Iedere 7 jaar zijn alle deeltjes van het lichaam door andere deeltjes vervangen.

De wetgeving die de keuzevrijheid mogelijk zou moeten houden, is zelfs nog niet eens in voorbereiding, terwijl de nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen voor al onze dagelijkse voedingprodoucten genetisch gemanipuleerd al klaarliggen om in productie te worden genomen.
De miljarden zijn al geïnvesteerd.

Van de 15 miljoen ton (15.000.000.000 kilo) veevoer die aan het Nederlandse vee wordt gevoerd, bevat, of is, 80% genetisch gemanipuleerd materiaal. Dus ook melk, boter kaas, eieren zou gen-tech-residuen kunnen bevatten.
1/3 van de wereldvisvangst gaat op aan diervoer. De bio-industrie knutselt ook aan vissen. In Canada wordt al gen-tech-zalm in zee geteeld.

Misschien dat bidden nog helpt.