Ga één regel verder Geregistreerd copyright by A. Emmes, Utrecht 2003. Alleen deze tekst
 Ga naar de homepage.  Ga naar de algemene trefwoordelijst. Hele bladzijde of verander alleen het gele menu
Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ahimsa   Akasha   Ap water   Ashram   Avatar   Ayur   Brahma Kumaris   Brahma   Indiaase Cultuur   Dharshan   Ganesha   Guna's   Laskmi   Mandala   Mantra   Maha Samadi   Maya   Ayurveda-medicijnen   Murthi   Pad Namaskar   Pancha   Parvathi   Prana   Prema   Prithri   raja   Sadhu            Shakti   Shanti   Shiva   Subramanyam   Thamas   tejas - vuur    titels   Veda   Vishnu   vayu - wind   Veda   Vishnu   Yama   Yantra   reageer   details  
Ga één pijl verder Ga één pijl terug AYURVEDA

De Veda's zijn de heilige hindoe boeken. Zoals veel religies hebben ook de veda's bepaalde leefregels om de mens te helpen om gezond, in evenwicht met de kosmos, te leven.
Ayur is een Sanskriet woord voor gezondheid.
Ayurveda betekent dus: gezondheid(szorg) gebaseerd op de Veda's.
Het is een beetje lastig want omdat de Ayurveda op de denkwijze uit de Veda's is gebaseerd, is het onvermijdelijk dat de Veda's en Ayurveda, voordurend door elkaar heen lopen. De Veda's vallen gewoon niet kort samen te vatten. Ik ben maar begonnen om een aantal kreten van uitleg te voorzien. Een meer samenhangend geheel is, zo mogelijk, nog in de maak.

Om in evenwicht met de Kosmos en het Goddelijk plan te leven komt er nogal wat kijken. Omdat de Veda's de oorzaak van alles bij het ontwikkelingsstadium van de Ziel of Geest leggen, zal dus nooit alleen de kwaal in het lichaam worden bestreden. Het doel is eerder om de Geest of de Ziel te helpen in zijn ontwikkeling. Omdat de geest, ziel in het lichaam woont zal er dus op alle fronten actie ondernomen worden. o.a. d.m.v. de Pancha Karma.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Pancha Karma
Pancha is het Sanskriet woord voor vijf. Karma is het Sanskriet woord voor actie of daden. Er zijn dus: vijf behandelwijzen binnen de ayurveda.
Het doel ervan is om de mens te helpen zijn evenwicht terug te vinden. Door vijf verschillende acties. Ze zijn geënt op de vijf Indiase elementen, die weer worden bepaald door de krachten erachter.
Zingen (wordt "Shanten" genoemd") van religieuze liederen of Mantra's, een soort gezongen gebed, meestal ondersteund met een bepaalde wierook (geluid en geur).
Massage met bepaalde etherische oliën. Eventueel gevolgd door een verblijf in een stoom-tank of een zonnebad (lucht/vuur vorm/tastzin en geur).
Het tot rust komen doordat er een halfuur lang een bepaalde olie op het derde oog gedruppeld wordt en door Yoga-oefeningen of het mediteren op mandala's of yantra's. Een mandala is een tekening die van binnen naar buiten beweegt, een yantra is een tekening die van buiten naar binnen beweegt (zicht en geur).
Dieet (smaak en geur).

Door de geur wordt alles met het element Aarde verbonden. Omdat het lichaam het meest aardse deel is van de mens. Oorspronkelijk was het hele idee veel meer op het gezond blijven en het voorkomen van ziekte gericht. Pas wanneer lichaam al ziek is zal men de ayurveda als geneeskunst gaan gebruiken.

De Ayurveda kent een geheel eigen kruidenleer en heeft eigen medicijnen, sommige daarvan worden in Nederland niet toegelaten omdat ze te veel zware metalen bevatten. Die zijn soms toch in Nederland te krijgen, omdat er ook andere importkanalen bestaan.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. De vijf elementen:
De Indiase cultuur werkt met vijf elementen: Water, Vuur, Lucht, Aarde en Ether. (Net als de Chinese)
Dit is wat verwarrend want:
Het Chinese Hout is het Indiase Aarde: pritvi
het Chinese Metaal is het Indiase Lucht: vayu
en het Chinese Aarde is de Indiase Ether: akasha.
Water: Ap en Vuur: tejas hebben in beide culturen wel dezelfde Nederlandse namen.


gehoor geluid (shabda) ruimte, ether (akasha)
tastzin tast (sparsha) lucht (vayu)
gezicht licht, vorm (rupa) vuur (tejas)
smaakzin smaak (rasa) water (ap)
reukzin geur (gandha) aarde (pritvi)

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Prana
Prana heeft verschillende betekenissen. Met Prana wordt over het algemeen de ongedifferentieerde oerenergie bedoeld, meestal vertaald met 'Ether' (het woord etherisch is daarvan afgeleid. (vergelijk ook de Wu Chi uit de Chinese heelwijzen en de oersoep of snares uit de kwantumfysica.)
Het is echter ook een van vijf Indiase krachten achter de elementen. Prana wordt vaak vertaald met Ether. Als de kracht Ether wordt het verder verdeeld in vijf verschillende soorten.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. De drie Guna's
Guna is een vrij lastig te begrijpen, nogal complex begrip. Het valt te vertalen met kwaliteit, maar ook met hebbelijkheid.

Raja
Raja is de kracht die activeert. Het valt te vergelijken met de Yang kracht of kwaliteit uit de Chinese filosofie.

Tamas
Tamas is de kracht die vertraagt. Het valt te vergelijken met de Yin kracht of kwaliteit uit de Chinese filosofie.

Satva
Satva is de kracht of kwaliteit die evenwicht en harmonie brengt. Het valt te vergelijken met de Tai Chi kracht of kwaliteit uit de Chinese filosofie.

De vijf deugden:

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Sathya
Goddelijke Liefdevolle Waarheid, Eigenheid en Ware Goddelijke Identiteit.
Dharma
Rechtschapenheid. Gewetensvol handelen. Gedrag gebaseerd op Sathya
Shanti
Innerlijke stilte, Innerlijke vrede, gebaseerd op Schoonheid en Reinheid van Geweten.
Prema
Goddelijke Liefde, Goddelijke Energie, Goddelijke Genade.
Ahimsa
Absolute Goddelijke Geweldloosheid.

(Zie verder meer details)

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. VEDA's

Dit verhaal moet nog geschreven worden.
Het Indiase pantheon is nogal complex. Hieronder volgen vast enkele Goden:

Brahma
De schepper en de oorzaak van de schepping. Zijn zetel is een lotusbloem

Sarashwathi
Ookwel Brahma Shakti genoemd. Godin van de schoonheid, de kunst, de muzen, de wijsheid, de educatie en de muziek. Haar rijdier is een zwaan.

Shakti betekent: vrouwelijke scheppende, materialiserende, kracht, godin, consort / partner van een God.
Iedere mannelijke God heeft zijn vrouwelijke partner, zijn Shakti, nodig om iets op aarde te kunnen brengen. Precies zoals een man een vrouw nodig heeft om kinderen te kunnen krijgen.

Vishnu
De instandhouder, de God die zorgt voor de continuïteit. Zijn attribuut is de Nandi, een os, als symbool voor duurzaamheid. Zijn lastdier is de Garuda, de Adelaar.

Lakshmi
Ookwel de Vishnu Shakti genoemd, Godin van de instandhouding, brengster van Fortuin. Ze wordt veel aanbeden als de godin van de handel.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Shiva
God van Schepping en Vernietiging, God en koning van Yogi's. Zijn atribuut is een cobra. Dat is het symbool voor zijn absolute beheersing van de Kundalini-kracht. Zijn lastdier is de Nandi.

Parvathi
ook Shiva Shakti (de kracht van Shiva), Durga, Kali, etc. genoemd. Haar rijdier is een tijgerin.

Ganesha
De oudste zoon van Shiva en Parvathi, de god met het olifantenhoofd. Hij is de god van de schrijvers, en steunt alle nieuwe intiatieven. Hij ruimt obstakels uit de weg. Zijn rijdier is een rat of een muis, als symbool dat hij zijn lagere behoeftes volledig onder controle heeft.


Subramanyam
Jongste zoon van Shiva en Parvathi. Hij is een adonis en erg ijdel. Zijn rijdier is een pauw.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Maya
Maya is het Sanskriet woord voor alles wat met materiële zaken te maken heeft. Zoals Einstein de vorige eeuw ontdekte dat materie eigenlijk energie is, zo beschouwden de Veda's de wereld 5000 jaar geleden al. Bovendien beschouwen de Veda's alles wat een vaste vorm heeft als iets dat tijdelijk is en DUS geen eeuwigheidswaarde heeft. De enige natuurkundige wet die in het Westen nog nooit omver is gegooid, is "de wet van behoud van energie". Dat wil ongeveer zeggen dat energie altijd blijft bestaan. De Veda's gingen daar ook vanuit. Energie heeft dus wel eeuwigheidswaarde. Die energie noemden ze God. En Indiërs hebben bijna oneindig veel verschillende namen voor God. Omdat ze niet geloven dat het om de vorm gaat, maar wel erkennen dat er verschillende vormen hier op aarde voorkomen, kan God dus oneindig veel verschillende vormen aannemen, en kun je God in oneindig veel verschillende vormen aanbidden. Dat maakt niet uit, want het gaat toch om God. En God is toch dat wat mensen niet kunnen begrijpen omdat God altijd groter is dan de beelden die een mens zich van Hem, Haar of Het kunnen vormen. M.a.w. welk beeld je ook vormt, het maakt niet uit want je begrijpt God toch nooit. Elk beeld blijft een illusie, iets dat je jezelf hebt voorgesteld; de waarheid is altijd groter dan het beeld dat je ervan hebt. God is bovendien zowel Alles als Niets. Alles wat je kunt zien is niet meer dan een beeld (een Murthi) van God. Die zichtbare, tastbare vorm van God noemen ze Maya, een illusie. Je zou Maya ook kunnen vertalen als de God van de Vorm of de God van het Aardse Leven. En dat wordt weer gekenmerkt door de tijd.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Yama
Yama is net zoiets als onze Magere Hein. Het is de vorm van God die je komt halen als je dood gaat. De God Yama zelf heeft geen lichaam en ook geen vorm. Het is als het ware de omkering van Maya. Dat is ook letterlijk zo: In het Sanskriet zijn Ma en Ya twee letters. Als je het woord Maya omdraait staat er Yama en omgekeerd. Eigenlijk zijn ze hetzelfde. Het is maar van welke kant je het bekijkt, vanuit je aardse levenstijd gezien is de dood het einde van je leven. Vanuit je "hemelse levenstijd" gezien is de geboorte op aarde het einde (de dood) van je hemelse leven.

Indiase cultuur
Zodra men zich met ayurveda gaat bezighouden komt men in aanraking met de Indiase cultuur. Die verschilt nogal van de onze. Onder andere doordat respect, spiritualiteit en eerbied er nauw verweven zijn met het dagelijkse leven. Zo kent de Indiase cultuur een schat aan begrippen, namen en titels, die enige uitleg vragen. Hieronder volgen vast enkele begrippen.

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Ashram
Een ashram is een spirituele woon- werkgemeenschap. Het valt te vergelijken met onze kloosters, alleen zijn ze veel opener, mensen kunnen er meestal vrij in- en uitlopen.

Avatar
Avatar betekent: "God geïncarneerd". Iemand wordt geboren als Avatar, en kan het niet gedurende zijn leven worden door een of andere cursus. Zodra iemand gewone menselijke trekjes vertoont, is het waarschijnlijk geen Avatar.

Darshan
Betekent letterlijk "God zien". In een Ashram naar een Avatar of een Goeroe kijken wordt "Darshan" genoemd. Een Avatar of Goeroe die zich laat bekijken geeft "Darshan".

Pad(a) namaskar
Pad(a) betekent: voet; Namaskar betekent: groeten. Het is in India een gebruik om de voeten van een Goeroe of heilige aan te raken, dat wordt als een grote gunst beschouwd en heet Pad(a)-Namaskar

Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Maha Samahdi
Letterlijk: Grote verlichting, meestal wordt er de lichamelijke dood van een grote wijze of avatar mee bedoeld.

Titels
Amma betekent: moeder of goddelijke moeder zie Ammaji
Baba betekent: vader of goddelijke vader. Zie Sai Baba
Bhagwan is een aanspreektitel voor een Goeroe of Avatar (ten onrechte is Bhagwan min of meer synoniem geworden met Rajneesh die zich later Osho ging noemen)
Goeroe betekent: spirituele leraar
-ji: achtervoegsel dat een innig dierbare, respectvolle relatie uitdrukt.
Ma betekent: zuster of goddelijke zuster
Maharaj: Grote Koning; Raj betekent: koning;
Maharishi of Maha Rishi: Maha betekent: groot; en Rishi betekent: Ziener. (ten onrechte is de maharishi synoniem geworden met degene die de TM naar het Westen bracht.
Saddhoe: oorspronkelijk betekende het: een wijze man of vrouw. Nu worden ook bedelaars in een oranje lapje vaak Saddhoe's genoemd, zonder dat ze nou speciaal wijs hoeven te zijn.
Sanyasin: volger van het spirituele pad.
Swami betekent: broer of goddelijke broer
Yogi: titel voor iemand die gevorderd is in de Yoga technieken.
Yogini: vrouwelijke Yogi.


Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld. Brahma Kumaris
De Brahma Kumaris World Spiritual University is een spirituele beweging die sinds haar oprichting in 1937 door Prajapita Brahma, wordt geleid door vrouwen.
Alle onheil wordt teruggevoerd op onwetendheid van de mens. De doelstelling van de beweging is te komen tot een beter begrip van de krachten en kwaliteiten van de individu en de ontwikkeling van de persoonlijke integriteit, door het belangenloos delen van kennis en inzichten.
Alle programma's zijn gericht op morele en spirituele waarden en het bijdragen aan de groei van de individu daarin om zo de wereldvrede dichterbij de brengen. Het hoofd idee is eigenlijk: verbeter de wereld begin bij jezelf. Leer zelf de kracht van de innerlijke stilte ontdekken en gebruiken. Een mens die zorgt voor zijn persoonlijke integriteit en levensgeluk zal nooit op het idee komen om oorlog te gaan voeren en weet dat het zijn eigenbelang is dat iedereen genoeg heeft. Te veel hebben verstopt alleen maar, dus wat je te veel hebt kun je beter weggeven. Als iedereen, te beginnen bij jezelf, dat nu eens zou gaan doen, dan komt die wereldvrede er ooit nog wel eens.
Alle lessen zijn in princiepe gratis en staan open voor iedereen, ongeacht sociale, culturele of religieuze achtergrond.
Iedere derde zondag van de maand tussen 18.30 enn 19.30 is er een gezamenlijke wereldwijde meditatie voor de wereldvrede, waarbij iedereen van harte welkom iso.
Er worden o.a. cursussen in positief denken, Raja-Yoga, meditatie, en stressmanagement verzorgd. (Zie adres) Er is een introductiecursus van 7 lessen en vier lessen over meditatie.
De Brahma Kumaris voorziet ook in een speciaal dieet om de spirituele groei te ondersteunen.


Ga één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld.

reageer

Shanti is een heel bekend Sanskriet begrip. Het is niet helemaal precies in het Nederlands vertalen, het wordt meestal vertaald met Vrede of Innerlijke Vrede en Stilte. De Veda's, dat is een soort Hindi bijbel, maar dan anders, gaan over de ideeën over hoe een mensen kunnen leven wanneer ze graag een goed mens willen worden.
Er zijn vijf basisbegrippen: Sathya, Dharma, Shanti, Prema en Ahimsha.

Sathya is dat wat "Waar" is, dat is iets anders dan dat wat je ziet, dat is slechts het beeld het beeld dat je ogen zien en de ideeën die je daarover in je hoofd kunt denken. Dat wat "Waar", "Werkelijk" ( een ook eeuwig onveranderlijk, ) IS kan een mens eigenlijk niet bevatten, je kunt er a.h.w. alleen maar aan ruiken. Zoals je een boom wel kunt herkennen en benoemen, maar het diepste wezen van die boom kun je wel een beetje ervaren, maar je kunt nooit echt doorgronden wat het wil zeggen om boom te zijn, en hoe en boom groeit etc Dat blijft een soort mysterie. Volgens vele geloven zit de werkelijkheid achter de zichtbare wereld verscholen, zijn er "kosmische wetten" die anders en uitgebreider (en hoger) zijn dan de wetten die de wetenschap verzonnen heeft. Sathya is dus een begrip voor "waarheid" dat verder gaat dan liegen of niet liegen, en dat verder gaat dan onze wetenschap erkent. Onze wetenschap beschrijft binnen het begrip Sathya maar een heel klein stukje en doet dat nog eenzijdig ook. Een bioloog beschrijft van een boom alleen het deel dat je kunt wegen en meten en wellicht nog hoe de sapstromen lopen. Voor de wetenschap is de ene beuk gelijk aan de andere en maakt het niet uit onder welke beuk je gaat zitten.
Volgens het begrip "Sathya" is het echter geen flauwekul dat de ene rode beuk anders voelt dat de andere rode beuk.

Dharma wordt meestal vertaald met rechtschapenheid, of juist gedrag. Je kunt volgens "Dharma" leven. Dat wil zeggen dat je je leven inricht volgens wat je van Sathya geleerd hebt. Je leeft dan volgens je diepste "geweten". Wanneer je leeft volgens de "waarheid van je hart" en je eigen inneerlijk geweten dan kun je innerlijk vrede en innerlijk rust (Shanti) gaan ervaren. Want wie leeft in harmonie met de wetten van de Kosmos vermijdt innerlijke conflicten, dan kun je een man of een vrouw "uit één stuk" worden. De dialogen in je hoofd houden dan op een gegeven moment op te bestaan.

Shanti betekent dus innerlijk vrede, harmonie en stilte.
Wanneer je innerlijk in harmonie bent, dan ben je klaar om de "Prema" te ontvangen en ervaren.

Prema, het vierde begrip dat staat voor de "Onvoorwaardelijke, goddelijke Liefde" Je kunt het ook beschrijven als de pure levensenergie, en levensvreugde. Wanneer je in harmonie bent met je zelf kun je een soort grenzeloze blijheid door alle cellen van je je lichaam voelen stromen.

En wanneer een mens de Prema door zich heen voelt stromen dan ontstaat er Ahimsha

Ahimsha is een begrip dat staat voor absolute geweldloosheid en gelukzaligheid. Een heilige, een echte, zoals Jezus schijnt te zijn geweest, leeft in Ahimsha. Die staat van zijn bereiken is in de kern het doel van alle verschillende geloven.

Het stukje over Asha staat op blz 165. Het is een begrip uit het PARSI geloof dat in het vroegere in Perzië is ontstaan, het heet ook wel de leer van Zarathushstra (Een hele oude Wijze, ver voor Christus)
Asha is het tweede van zeven aspecten van die leer.

"The second of the seven Zoroastrian aspects or facets is called Asha, which may be equated with the Sai Sathya-dharma, or Truth-in-uderstanding and Truth in action. Asha is regarded as the eternal Law of God, embracing all virtues based on truth."

Sai Baba's hoofd-ashram heet Pra-shanti Nilayam. Pra willen zeggen super, of groot groter, of machtiger. Nilayam betekent iets als Hemels of Eeuwig, en is ook een plaats aanduiding.
Een plaats waar de hemelse super vrede woont, een soort paradijs dus.

terugGa één pijl verder Ga één pijl terug Ga terug naar het begin van dit veld.